ОШ "Бранко Радичевић"

Филтер
 •  

  ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

  ПРВИ РАЗРЕД

  Радна недеља 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
  Српски језик Испитивање познавања слова,  усвајања читања и разумевања прочитаног у 2., 7., 12.,  17.  и 21. недељи  
  Математика       12.       33.   42.         65.           94.  
  Свет око нас                     18.       28.             42.
                                                 

  ДРУГИ РАЗРЕД

  Радна недеља 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
  Српски језик   5.     22.         46.       66.         90.      
  Математика     9.   23.     38.     48.   65.       80.     95.    
  Свет око нас     5.       14.       23.       28.         38. 42.  
  Енглески језик   3.       11.       20.       28.         38.      

  ТРЕЋИ РАЗРЕД

  Радна недеља 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
  Српски језик  

  3.

  ит

      21.   29.   37. 44.         66.

  71.

  ПЗ

      85.      
  Математика  

  4.

  ит

        24.   32.     47.   59.       79.       98.  
  Природа и друшт,во    

  5.

  ит

      9.       17.            

  30.

     

  36.

     
  Енглески језик    

  3.

  ит

            15.       23.      

  30.

           

  ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

  Радна недеља 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 22
  Српски језик   3.ит             39.пз         61.д   70. пв 74 .пз           100.т
  Математика  

  4.

  .ит

        24. кв       43пз.       60.кв  

  .

  78.пз 84.тз        
  Природа и друштво    

  3.

  ит

        11.кв           24.т       31.кв          
  Енглески језик                                            

  ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ

  ПРВИ РАЗРЕД

  Радна  недеља 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
  Српски језик   109.           136.             167.    
  Математика   106.         131.             165. 171.   178.
  Свет оконас     48.         57.                  

  ДРУГИ РАЗРЕД

  Радна  недеља 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
  Српски језик       119.       143.       165.         179.
  Математика       120.           151.   164.       178.  
  Свет оконас             56.                 71.  
  Енглески језик     62.     69.                      

  ТРЕЋИ РАЗРЕД

  Радна недеља 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
  Српски језик     114.   122.          

  150.

  п.з.

    158. 167.   174.  
  Математика         126.         149.           177.  
  Природа и друштво   43.       50.         60.       67.    
  Енглески језик       46.         56.         64.   70.  

  ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

  Радна недеља 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
  Српски језик           127. пз           153. пз 157. кв    

  172. кв

  175. т

   
  Математика       118. кв . 123 пз     141. т         162, пз   173. т  
  Природа и друштво                             68.т    
  Енглески језик     46.       55.         63.     69.    

   

   РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА ПО НЕДЕЉАМА -ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. годину

  Римски бројеви представљају редни број недеље у месецу.

                                                                                   V-1 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
  Српски II   II       II  
  Енглески     I   II I   I
  Шпански           III    
  Математика   I IV   III III   I  
  Биологија         V   III  
  Историја         II      
  Географија         III      

   V-2 одељење 

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
  Српски II   II       II  
  Енглески     I   II I   I
  Шпански           III    
  Математика   III   II  I   IV   
  Биологија         V   III  
  Историја         II      
  Географија         III      

   VI-1 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
  Српски III II  I    I  
  Енглески II II   III II
  Шпански    I     IV  
  Математика   I   IV          
  Биологија II     III 
  Историја        
  Географија   II    
  Физика IV   II   

   VI-2 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
  Српски III   III     I    
  Енглески   III     III   III III
  Шпански           IV  
  Математика   IV     I  IV    
  Биологија         II      III
  Историја                
  Географија           II    
  Физика         IV   II   

   VII-1 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
  Српски IV IV II  I
  Енглески    I I
  Шпански II   III 
  Математика III  II II   III 
  Биологија I  II
  Историја
  Географија IV III 
  Физика IV  IV
  Хемија V IV

  VII-2 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
  Српски III   III    I    
  Енглески   IV     I   III
  Шпански     II        II  
  Математика   III   II II    III  
  Биологија         II    II
  Историја                
  Географија           III    
  Физика           IV    IV
  Хемија         V   IV  

   VIII-1 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
  Српски III   II         II
  Енглески   IV     I I   III
  Шпански   III      V      
  Математика    II   II  III IV    
  Биологија           II   IV
  Историја                
  Географија             II  
  Физика           III    
  Хемија         II I    

   VIII-2 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
  Српски III II II
  Енглески III II I IV
  Шпански II  V
  Математика  II III IV
  Биологија II IV
  Историја
  Географија II
  Физика III
  Хемија II I

   

  РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА ПО НЕДЕЉАМА -ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. годину

  Римски бројеви представљају редни број недеље у месецу.

  V-1 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    фебр. март април мај јун фебр. март април мај јун
  Српски   IV   II       I    
  Енглески     I       I   II I
  Шпански       I     II      
  Математика     II   I   II,V IV IV  
  Биологија             III   IV  
  Историја                    
  Географија             III      

                                                                                       V-2 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    фебр. март април мај јун фебр. март април мај јун
  Српски   IV   II       I    
  Енглески     I I     I,IV     I
  Шпански     IV       II      
  Математика     II   I   II,V IV IV  
  Биологија             III   IV  
  Историја                    
  Географија             III      

                                                                                       VI-1 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    фебр. март април мај јун фебр. март април мај јун
  Српски   IV   IV         II  
  Енглески     I       II   II I
  Шпански       I     III      
  Математика     II   I   I   IV  
  Биологија             II IV    
  Историја             V      
  Географија               IV    
  Физика             I III    

                                                                                       VI-2 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    фебр. март април мај јун фебр. март април мај јун
  Српски   IV   IV         II  
  Енглески       II     II I   I
  Шпански       I     III      
  Математика     II   I   II   IV  
  Биологија           IV   IV    
  Историја             V      
  Географија               IV    
  Физика             I III    

                                                                                       VII-1 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    фебр. Март април мај јун фебр. март април мај јун
  Српски   V   III     I   I  
  Енглески     IV       III     I
  Шпански       II       I    
  Математика   III   IV     II III III  
  Биологија             V IV    
  Историја                    
  Географија                 I  
  Физика             IV   IV  
  Хемија             II   IV  

                                                                                       VII-2 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    фебр. Март април мај јун фебр. март април мај јун
  Српски   V   III     I   I  
  Енглески     I       III     I
  Шпански       II     V      
  Математика     III IV     II III III I
  Биологија             IV II    
  Историја                    
  Географија                 I  
  Физика             IV      
  Хемија             II   IV  

                                                                                       VIII-1 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    фебр. Март април мај јун фебр. март април мај јун
  Српски   IV   II     II III    
  Енглески     IV     II III   III  
  Шпански     III       III      
  Математика   II   III     I I II  
  Биологија             IV IV    
  Историја                    
  Географија                 I  
  Физика             V      
  Хемија           III   I    

                                                                                       VIII-2 одељење

  ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
    фебр. Март април мај јун фебр. март април мај јун
  Српски   IV   II     II III    
  Енглески     III     I I   III  
  Шпански     II       III      
  Математика   II   III     I I II  
  Биологија             V IV    
  Историја                    
  Географија               IV    
  Физика             V      
  Хемија           III   I    

   

   

 • Новинарска екипа РТВ Подриње  у нашој школи

  image 0 02 01 6515bec76090fc80fb6bfeae4aa8a5e401787bc7ad1c56ee2e1080d2dbc56c75 V

  Нашу школу је посетила новинарска екипа РТВ Подриња. Том приликом новинаре је информисала Стојанка Бугарин директор школе о текућим радовима у школи.

  image 0 02 01 c1ec6dff2e835019b7fa29d27a2744c3b18cfebef4a99f027d583c6049531559 V

  Директор школе Стојанка Бугарин изјавила је да комплетан пројекат подразумева замену столарије, унапређење грејања и најновији систем унутрашњег осветљења,  највеће школе на територији општине Мали Зворник.

  image 0 02 01 c491ba170bc097eb91c74852d7c4e7b52e961bcd0a1576863b96a9cd29272562 V

  Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је средства за финансирање радова на енергетској санацији школе. Споразум о зајму  је потписан између Републике Србије и Немачке развојне банке–КFW, а у оквиру финансијске сарадње Републике Немачке са Републиком Србијом.

  image 0 02 01 cc72855d8816da8a124ed1980306638ec104d6e8710428395f46e0cf5944cc8d V

  Споразумом о зајму предвиђено је да локална самоуправаучествује у пројекту са износом од најмање 10% од вредности радова на енергетској санацији објеката, и то кроз финансирање пратећих мера санације објекта које се не односе на енергетску ефикасност, већ које доприносе општем побољшању комфора коришћења објеката (кречење унутрашњих просторија, замена санитарија и друго).

  image 0 02 01 d6a8005b23dc1483e17d6e87ebf6c7189756f68b023839f9ae37badd713a2b2a V

  Директор школе је истакла да се радови спроводе према стандардима енергетске ефикасности.

  image 0 02 01 d9918d77dcfb77012dcdfde8da121ad2703a295b149667cd61474735ac9d31c3 V

  За  енергетску санацију школе  издвојено је 250 ооо евра.Навинарска екипа је била пријатно изненађена  износом  предвиђених средстава за овај  пројекат.

  image 0 02 01 de87dd067e6fd98e99e24482007eb7e79077adc41f036b56ab8753fd30a16ea6 V

  Прилог можете погледати на РТВ Подриње.

  image 0 02 01 f159f439af99067fd40715391a2f970567ab67dbf889634643109b4430ca44bf V

 • Посета  председника општине Мали Зворник

  Мали Зворник, 30.08.2016. године

   image 0 02 01 4e53e9a0f5f3e11688abf3809bf058a7ccf78336340b57617d3f48e7ce0db293 V

   Председник Општине Мали Зворник Зоран Јевтић  обишао је Основну школу „ Бранко Радичевић“ где се изводе радови на енергетској санацији школе.

  image 0 02 01 66550cab2f6a118a0fba1220e91ddde8303680675ec92b63d9a31e3310d122ce V

   Локална самоуправа учествују у пројекту са износом од најмање 10% од вредности радова на енергетској санацији објеката, и то кроз финансирање пратећих мера санације објекта које се не односе на енергетску ефикасност, већ које доприносе општем побољшању комфора коришћења објеката.

  image 0 02 01 1f0539fcfe9da72e22afffb118eb76ac6e4c9bd5dd3985bda5c8f65119e60bdc V

   Директор школе Стојанка Бугаринје истакла да се радови спроводе према стандардима енергетске ефикасности

  image 0 02 01 8ee4756d869566c776eca8b74c2ef7df769ea225d5caf1eae111c31f01bcadc2 V

   Током обиласка радова предедник општине Зоран Јевтић изразио је задовољство јер се и  у овако тешкој ситуацији може постићи напредак.

  image 0 02 01 10d2522ede4c1428ffe806c225749eb67ecf1f9b2312ccf942021bc5ec5962cf V

  image 0 02 01 899a1234678a624a070bce6c7d4003b8a5dc254c99a84ae59975cbac35e89f40 V