ОШ "Бранко Радичевић"

ПРЕДМЕТ

                                                             НИВО ТАКМИЧЕЊА
ОПШТИНСКИ ОКРУЖНИ МЕЂУОКРУЖНИ РЕПУБЛИЧКИ
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Математика IIIр - IVр 2 1 1 - 1 - - - - - - -
Vр-VIIIр - - - - - - - - - - - -
Енглески ј. - - 2 - - - - - - - - -
Шпански ј. - - - - - - - - - - - -
Српски језик 2 2 4 - - 1 - - - - - -

Рецитаторско

такмичење

Iр - IVр 1 1 - - - - - - - - - -
Vр-VIIIр - 1 - - - - - - - - - -
Књижевна ол. 1 - 1 - - - - - - - - -
Физика 2 1 - - - - - - - - - 1
Географија 1 - 3 - - 1 - - - - - -
Биологија 1 - 7 - 1 - - - - - - -
Хемија 2 2 - - - 1 - - - - - -
Историја 2 3 6 - - 3 - - - - - -
Шта знаш о саобраћају 1 3 2 - - 2 - - - - - -
Физичко в. –одбојка 1 - - 2 - - - - 1 - - -
Физичко в.- фудбал 1 1 - - - - - - - - - -
УКУПНО 17 15 26 2 2 8 - - 1 - - 1