ОШ "Бранко Радичевић"

 

  • На испит из српског, односно матерњег језика ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;
  • На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијомученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар;
  • На испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;
  • Од личних ствари на испит се може унети само вода, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.