ОШ "Бранко Радичевић"

     СП "Ластра" од 1. јануара 2019. године почиње да примењује месечне карте за неограничен број вожњи у току дана. Месечне карте за ученике важиће према школском календару ( за дане када се одржава настава).

     Фотографисање ученика за месечне карте обавиће се у четвратк, 20.12.2018. године од 10оо часова, по цени од 100 динара за четири фотографије малог формата (као за личну карту).

     Фотографисање је у школи.