ОШ "Бранко Радичевић"

      

Редни

број

Име и презиме Предмет

Одељенски

старешина

Веб место наставника
1. Гордана Јокић Српски језик -  
2. Тијана Његомир Српски језик -  
3. Ана Мијатовић Шпански језик VI1  
4. Татјана Липовац Енглески језик VII1

https://smartenglish183.wordpress.com

 

https://sites.google.com/site/kutakzanas6/

 

5. Мирела Вајс Енглески језик VI2  
6. Дарко Ковачевић Музичка култура -  
7. Анђелко Тешмановић

Ликовна

култура

Цртање, сликање

 и вајање

-  
8. Милутин Вељовић Историја VIII2  
9. Светлана Николић Географија V1  
10. Радмила Јокић Хемија -  
11. Александра Томић

Биологија

Домаћинство

VII2

https://sites.google.com/site/kutakzanas6/

12. Драгица Пантовић Биологија -  
13. Драган Јовановић Математика -  
14. Драгица Јокић Математика -  
15. Верица Радић Физика V2  
16. Миле Марјановић

Техничко и инф. образ.

Информатика и рачунарство

-

http://www.osmalizvornik.edu.rs

17. Мићо Ковачевић

Физичко васпитање

Изабрани спорт

VIII1  
18. -  
19. Сулејман Ахмети Веронаука -  
20. Владимир Савић Веронаука -  
21. Бојан Грујић

Ликовна култура

Цртање, сликање

 и вајање

-  
22. Зоран Грбић Изабрани спорт -