ОШ "Бранко Радичевић"

 m

ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

ПРВИ РАЗРЕД

Радна недеља 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
  Испитивање познавања слова,  усвајања читања и разумевања прочитаног у 2., 7., 12.,  17.  и 21. недељи
Математика     12.       33.   42.         65.           94.  
Свет око нас           11.                 28.           40.
Енглески језик                                          


ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

ДРУГИ РАЗРЕД

Радна недеља 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Српски језик 3.и.т              

41.

             

81.

83.    

95.

Математика 4.и.т            

35.

           

65.

 

78.

       
Свет око нас  

3.

и.т

           

17.

         

27.

     

34.

   
Енглески језик          

12.

       

21.

        30.          

 

ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

ТРЕЋИ РАЗРЕД- III1 

Радна недеља 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Српски језик Ит     пз       пз       пз         ПЗ        
Математика   Ит           Кз       Кз         Кз       Кз
Природа и друштво Ит   Тз   Тз Тз               Тз   Тз         Тз
Енглески језик   Ит     Пз       Пз             Пз     Пз    

 

ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

ТРЕЋИ РАЗРЕД- III 2

Радна недеља 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Српски језик

3.

и.т.

      21. 29.   37. 44.         66.

71.

п.з.

      85.    
Математика  

4.

и.т.

        15.         23.       30.       38.  
Природа и друштво  

5.

и.т.

        32.     47.     59.       79.       98.
Енглески језик    

4.

и.т.

  9.       17.               30.        

 

ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.ГОДИНУ

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Радна недеља 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Српски језик 4.ит     19.      

36.

ПЗ

              75.  

80.

ПЗ

     
Математика   8.ит       27.  

39.

ПЗ

              68.    

82.

ПЗ

   
Природа и друштво             14.       20.                    
Енглески језик                                          

  

ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.ГОДИНУ

ПРВИ РАЗРЕД

Радна недеља 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Српски језик     109.         136.             167.      
Математика 99. 106.         131.               165. 171. 177.  
Свет око нас           50.         60.         70.    
Енглески језик                                    

 

ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.ГОДИНУ

ДРУГИ РАЗРЕД

Радна  недеља 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Српски језик 146. 163. 174.
Математика 132. 176.
Свет оконас 48. 55. 56. 62.
Енглески језик 42. 51. 63.

ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.ГОДИНУ

III/1

Радна недеља 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Српски језик            

127

1.пз

136.         156.   164   176.  
Математика     110.   118.     135.   142.       158.   169.    
Природа и друштво   41.       49.         59.           68.  
Енглески језик      

46.

        56.       63.     69.    

 

ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.ГОДИНУ

III/2

Радна недеља 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Српски језик      

114.

 

122.

         

150.

п.з.

 

158.

167.

 

174.

 
Математика          

126.

       

149.

         

177.

 
Природа и друштво    

43.

     

50.

       

60.

     

67.

   
Енглески језик      

46.

     

55.

       

63.

   

69.

   

 

 

ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.ГОДИНУ

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА ПО НЕДЕЉАМА -ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. годину

Римски бројеви представљају редни број недеље у месецу.

                                                                                  V-1 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
Српски III   II       IV  
Енглески     I   II I   II
Шпански           IV    
Математика   II   III        
Биологија         IV   IV  
Историја         II      
Географија         I      

 V-2 одељење 

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
Српски III   II       IV  
Енглески     I   II I   II
Шпански           IV    
Математика   II   III        
Биологија         IV   IV  
Историја         II      
Географија         I      

 VI-1 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
Српски III   IV     I    
Енглески   II     II   III II
Шпански   IV         III  
Математика IV     III        
Биологија         II   I  
Историја                
Географија           II    
Физика         III      

 VI-2 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
Српски III   IV     I    
Енглески   II     II   III II
Шпански   IV         III  
Математика IV     III        
Биологија         II   I  
Историја                
Географија           II    
Физика         III      

 VII-1 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
Српски IV   IV     III    
Енглески   IV     II     I
Шпански     I   V      
Математика   I III   I I    
Биологија         IV   IV  
Историја                
Географија           IV    
Физика             I IV
Хемија         V   III  

VII-2 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
Српски IV   IV     III    
Енглески   IV     II     I
Шпански     I   V      
Математика   I   III I I    
Биологија         IV   IV  
Историја                
Географија           IV    
Физика             I IV
Хемија         V   III  

 VIII-1 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
Српски II   II         II
Енглески   IV     II I   I
Шпански   III       I    
Математика III   I   IV II III  
Биологија           IV   IV
Историја                
Географија             II  
Физика           III    
Хемија         III II    

 VIII-2 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
Српски II   II         II
Енглески   IV     II I   I
Шпански   III       I    
Математика III   I   IV II III  
Биологија           IV   IV
Историја                
Географија             II  
Физика           III    
Хемија         III II    

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА ПО НЕДЕЉАМА -ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. годину

Римски бројеви представљају редни број недеље у месецу.

V-1 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  фебр. март април мај јун фебр. март април мај јун
Српски   IV   II       I    
Енглески     I       I   II I
Шпански       I     II      
Математика     II   I   II,V IV IV  
Биологија             III   IV  
Историја                    
Географија             III      

                                                                                     V-2 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  фебр. март април мај јун фебр. март април мај јун
Српски   IV   II       I    
Енглески     I I     I,IV     I
Шпански     IV       II      
Математика     II   I   II,V IV IV  
Биологија             III   IV  
Историја                    
Географија             III      

                                                                                     VI-1 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  фебр. март април мај јун фебр. март април мај јун
Српски   IV   IV         II  
Енглески     I       II   II I
Шпански       I     III      
Математика     II   I   I   IV  
Биологија             II IV    
Историја             V      
Географија               IV    
Физика             I III    

                                                                                     VI-2 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  фебр. март април мај јун фебр. март април мај јун
Српски   IV   IV         II  
Енглески       II     II I   I
Шпански       I     III      
Математика     II   I   II   IV  
Биологија           IV   IV    
Историја             V      
Географија               IV    
Физика             I III    

                                                                                     VII-1 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  фебр. Март април мај јун фебр. март април мај јун
Српски   V   III     I   I  
Енглески     IV       III     I
Шпански       II       I    
Математика   III   IV     II III III  
Биологија             V IV    
Историја                    
Географија                 I  
Физика             IV   IV  
Хемија             II   IV  

                                                                                     VII-2 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  фебр. Март април мај јун фебр. март април мај јун
Српски   V   III     I   I  
Енглески     I       III     I
Шпански       II     V      
Математика     III IV     II III III I
Биологија             IV II    
Историја                    
Географија                 I  
Физика             IV      
Хемија             II   IV  

                                                                                     VIII-1 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  фебр. Март април мај јун фебр. март април мај јун
Српски   IV   II     II III    
Енглески     IV     II III   III  
Шпански     III       III      
Математика   II   III     I I II  
Биологија             IV IV    
Историја                    
Географија                 I  
Физика             V      
Хемија           III   I    

                                                                                     VIII-2 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  фебр. Март април мај јун фебр. март април мај јун
Српски   IV   II     II III    
Енглески     III     I I   III  
Шпански     II       III      
Математика   II   III     I I II  
Биологија             V IV    
Историја                    
Географија               IV    
Физика             V      
Хемија           III   I