ОШ "Бранко Радичевић"

Организација  рада

Број дана у недељи за кориснике

5

Број сати дневно за кориснике

од 700 до 14 00

Библиотечки простор

Површина библиотеке

45 м2

Број просторија

1

Број седишта

20

   Дигитална учионица  је у  просторији библиотеке.

  Фонд библиотеке располаже са преко  7382  јединице грађе. Подељен је на ученички и наставнички фонд. Библиотека у свом фонду има и неконвенционалне изворе информисања - CD,DVD и остале мултимедијалне материјале.

   Ванредна делимична ревизија обављена је у периоду од 30. децембра 2011. године до 20. јануара 2012. године.

   Школа ће уложити нешто више средстава за набавку стручне литературе из психологије, педагогије и методике наставних предмета као и часописе на  енглеском и шпанском језику намењене ученицима.

      Више информација о раду школске библиотеке можете наћи на сајту библиотеке  http://skolskabibliomz.jimdo.com

 

  

kako je lepo čitati