ОШ "Бранко Радичевић"

 Објашњење за:

Верска настава-Исламска Веронаука

Верска настава-Православни катихизис

V-1 ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Претчас ЧОС   Грађанско    
1.час Шпански Географија Математика Математика Шпански
2.час Историја Математика Ликовно Српски Математика
3.час ТиТ Физичко Ликовно Биологија Физичко
4.час ТиТ Српски Српски Физичко Српски
5.час Енглески Биологија Верска Музичко Музичко
6.час Српски      Информатика Енглески
7.час        

V-2ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Претчас ЧОС   Грађанско    
1.час Географија Техничко Техника Биологија Математика
2.час Енглески Техничко Техника Математика Шпански
3.час Српски Историја Српски Информатика Музичко
4.час Физичко Математика Шпански Српски Енглески
5.час Музичко Српски Ликовно Физичко Српски
6.час Верска  Биологија Ликовно  
7.час      Цртање Верска настава  

VI-1 ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Претчас     ЧОС    
1.час Физичко Српски Енглески Српски Математика
2.час Математика Српски Математика Биологија ТиТ
3.час Физика Информатика Шпански Историја ТиТ
4.час Географија Биологија Физика Математика Шпански
5.час Верска Географија Физичко Српски Енглески
6.час Музичко  Ликовно Историја  Физичко  
7.час       Верска настава  

VI-2ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Претчас          
1.час Физика Биологија Енглески Историја Информатика
2.час Шпански Ликовно Физика Математика Српски
3.час Енглески Математика Физичко Српски Биологија
4.час Верска Географија Математика Музичко Математика
5.час Физичко Физичко Шпански географија ТиТ
6.час

Историја

 

 

 Српски Српски   ТиТ
7.час      Цртање Верска настава  

VII-1 ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Претчас      ЧОС    
1.час Физика хемија Физичко Шпански Енглески
2.час Физика Физичко Енглески Хемија Физичко
3.час Математика Биологија Математика Биологија Математика
4.час Историја Математика Историја ТиТ Музичко
5.час Географија Ликовно Српски ТиТ Српски
6.час Информатика Шпански Српски Географија Српски
7.час  Цртање   Верска настава  

VII-2ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Претчас     Грађанско   ЧОС
1.час Математика Математика Физичко Хемија Музичко
2.час Физика Географија Историја Шпански Биологија
3.час Енглески Ликовно Енглески Математика Српски
4.час Српски Историја Верска Географија Физика
5.час Техничко Шпански Српски Српски Математика
6.час Техничко Хемија   Биологија  Физичко
7.час Информатика  Цртање    Физичко
        Верска настава  

VIII-1 ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Претчас          
 ЧОС  
1.час Српски Ликовно Историја Математика Физичко
2.час Географија Биологија Шпански Географија Енглески
3.час Физичко Српски Математика Српски Шпански
4.час Математика Хемија Енглески Српски Биологија
5.час Историја Физика Техничко Хемија Математика
6.час Српски Физичко Техничко Физика Музичко
7.час     Информатика Верска настава  

VIII-2ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Претчас     ЧОС    
 
1.час Иѕторија Математика Шпански Географија Биологија
2.час Српски Хемија Енглески Српски Музичко
3.час Географија Физика Техничко Математика Математика
4.час Шпански Ликовно Техничко Хемија Енглески
5.час Математика Српски Историја Биологија Физичко
6.час Физичко Српски Физичко Верска Математика
7.час     Информатика Верска настава