ОШ "Бранко Радичевић"

УЧЕНИЦИ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА

Време одржавања секција биће одређено распоредом часова.


У ПРВОМ  разреду
 ученици   ће кроз друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности имати прилике да исказују, проналазе и развијају своје способности и таленте у области спорта, уметности, језика... Активности ће се организовати једном недељно у оквиру одељења и сваке друге недеље са још по једним часом. Отворене су могућности организовања и спровођења заједничких активности на нивоу разреда

(нпр. хуманитарне активности, организовање фер плеј  утакмица и сл.).

 

ДРУГИ – ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД:

Сви ученици од 2. до 4. разреда  ће бирати секцију према свом интересовању.

                       

Секција Учитељ реализатор
Драмско-рецитаторске Татјана Ђурић
Математичке

Гроздана Бурић

Весна Дрљача

Ликовне

Весна Вукосављевић

Ирена Смиљанић

 

Саобраћајна Снежана Марјановић
Спортско-рекреативне

Велибор Ракић

Љиљана Новаковић

 

 

ПЕТИ-ОСМИ РАЗРЕД

 У старијим разредима – слободне активбности биће организоване у зависности од интересовања ученика из различитих области (преглед области дат је у табели). Према потребама тј. опредељењима ученика, а на основу резултата спроведеног анкетирања ученика током прве половине  септембра, стручна већа и наставници (према годишњим задужењима) израдиће план рада слободних активности. Избор слободних активности подстицаће пуни развој ученика у школи и доприносити остваривању циљева и исхода школског програма.

 

Секција Број часова Наставник
Драмска секција 36 Гордана Јокић
Рецитаторска секција 36 Тијана Његомир
Музичка секција 36 Дарко Ковачевић
Ликовна секција 36

Анђелко Тешмановић

Саобраћајна секција 36 Миле Марјановић
Одбојкашка секција 144 Мићо Ковачевић
УКУПНО 324 -