ОШ "Бранко Радичевић"

Филтер
 • Основна школа ,,Бранко Радичевић'' јавно похваљује:

  - мушку одбојкашку екипу  за освојено II  место  и 

   

  - женску одбојкашку екипу  за освојено III место на   Међуокружном првенству  у одбојци.

 • Пррограм прославе школске славе: 

  - Приредба почиње у 830 часова у школском холу

  -Ломљење славског колача у 11 часова

  Ученицима честитамо школску славу-Светог Саву

 • Обавештавају се ученици да неће бити наставе од понедељка,  1. јануара 2018. године до понедељка, 8. јануара 2018. године.

  Настава  почиње у уторак, 9. јануара 2018. године.

  Ученицима честитамо новогодишње и божићне празнике.

 •   Прво полугодиште школске 2016/17. године завршава се у уторак, 31.01.2017. године.

    Зимски распуст траје до петка, 10.02.2017. године.

    Настава у другом полугодишту  почиње у понедељак, 13. фебруара 2017. године.

    Ученицима желимо да пријатно и садржајно проведу зимски распуст.

 •  Школска слава - Свети Сава је у петак, 27. јануара 2017. године.

  Програм прославе:

  - 1000приредба у Дому културе

  -1100 сечење славског колача и послужење у холу школе

  Ученицима честитамо школску славу-Светог Саву.

  Обавештавају се ученици да су понедељак, 30.01. и уторак, 31.01.2017. године наставни дани ( по распореду часова од понедељка и уторка).

 •  Министар просвете Младен Шарчевић је дао званично саопштење о продужењу распуста 9. и 10. јануара 2017. године.

   Потребно је да 9. јануара прикупимо податке  колико ученика због грипа неће моћи да присуствује настави од 11. јануара 2017. године.

   Родитељи чија су деца болесна треба да обавесте одељенске старешине  до 10 сати 9.1.2017. године.


 • 27. јануар 2015. године

  1030    Приредба у Дому културе

  1130     Ломљење славског колача у школи

  Ученицима и радницима школе честитамо школску славу – Светог Саву.

 • Сарадњу са Школом можете остварити кроз:

  • индивидуалне разговоре са одељењским старешином, стручном службом, предметним наставницима према утврђеним терминима за консултације;
  • одељењске родитељске састанке
  • преко својих представника у Савету родитеља школе и Школском одбору.

   

   

 • Основна школа „Бранко Радичевић“

  Мали Зворник

   

  Извештај о ативностима у оквиру програма

  „Школа без насиља“ у школској 2013/2014.

                        У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења, неговања сарадње, уважавања и конструктивне комуникације Тим је у току школске 2013/2014 године у оквиру планираних превентивних активности, урадио следеће:

  На почетку школске формиран је Тим у саставу:

  Миодраг Белић, директор

  Јасминка Вујић, педагог

  Весна Дрљача, библиотекар

  Светлана Николић, професор географије

  Ана Мијатовић, професор шпанског језика

  Taња Липовац , професор енглеског језика 

  Мићо Ковачевић, професор физичког васпитања

  Зоран Грбић , професор физичког васпитања

   Велибор Ракић, учитељ

  Татјана Ђурић, учитељица

  Светлана Ерић, учитељица

  Гроздана Бурић, учитељица

  Ученици сарадници ВТ:  Марина Хајдуковић VII1  и   Немања РељићVII2

  Представник  Парламента ученика:  Јована Суботић  VIII 1

  Ученици сарадници и аутори  БЛОГА наше школе

  Душан  МатејићVIII1,  Урош ГлигорићVIIи  Бојан Гошњић VII

  Списак чланова Тима стакнут  је у холу школе.

 • У школи се  реализује програм  Школа без насиља- ка сигурном и подстицајном окружењу

 • На почетку сваке школске године организује се изборна и конститутивна скупштина Ученичког парламента. Нови чланови бирају се демократски, унутар одељења седмог и осмог разреда (по два члана).

  На скупштини се бирају предсеник, потпредседник и записничар, усваја се и план рада за нову школску годину.

   Списак ученика чланова Ученичког парламента:

  Редни број

  Име и презиме ученика

  Разред и одељење

  1.

  Дарија Вељковић

  VII1

  2.

  Сандра Савић

  VII1

  3.

  Немања Косорић

  VII2

  4.

  Катарина Матић

  VII2

  5.

   Милица Вујановић

  VIII1

  6.

  Миљана Живановић

   

  VIII1

  7.

  Тамара Видовић

   

  VIII2

  8.

  Огњен Савић

   

  VIII2

  Председник је Огњен Јовић, а његов заменик Немања Косорић.

  Седницама Одељенског и Наставничког већа присуствује Катарина Матић.

   Парламент има за циљ унапређење положаја ученика кроз:

  - заштиту њихових права и интереса,

  - решавање ученичких проблема,

  - развијање ученичких способности,

  - помоћ при решавању социјалних и материјалних проблема ученика,

  - остваривање и одржавање веза и односа са ученицима школа, надлежним органима и институцијама.

   Парламент остварује своје циљеве путем:

  - давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору , Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње,

  - разматрања односа и сарадње ученика и наставника или стручног сарадника,

  - обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

   

   

 • У току је припрема приредбе за Дан школе.

 •  

  Према Закону о основама система образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.
  То значи да се школске 2016/2017. године уписују сва деца рођена од 1. марта 2009. године до краја фебруара 2010. године. Родитељи/старатељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

  Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2016/2017. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2010. године. Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. На основу мишљења психолога школа може да препоручи упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

  Од потребних докумената треба доставити:

  ·        извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију)

  ·        потврду да је дете похађало обавезни припремни предшколски програм ( од предшколске установе коју је дете похађало)

  ·        пријаву боравка становања ( подаци из личне карте само на на увид)

  ·        доказ да је дете здраво и способно за похађање школе (потврда из Дечјег диспанзера)

   У изузетним случајевима, када је то у најбољем интересу детета, може се одложити упис на годину дана на предлог изабраног педијатра и на основу мишљења интерресорне комисије које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне подршке детету до поласка у школу.

   

  Наставни план и програм  у првом разреду:

  У првом разреду постоје две групе предмета: обавезни и изборни.
  У групу обавезних предмета спадају:
  - Српски језик (5 часова недељно)
  - Математика (5 часова недељно)
  - Свет око нас (2 часа недељно)
  - Ликовна култура (1 час недељно)
  - Музичка култура (1 час недељно)
  - Физичко васпитање (3 часа недељно)
  - Страни језик (енглески) (2 часа недељно)



  Осим ових предмета постоје и изборни, који се деле у две групе:

  •  Грађанско васпитање- сазнање о себи и другима
  •  Верска настава
  Настава ових предмета одвија се кроз један час недељно. На почетку првог разреда ученик бира један од ова два предмета, и тај предмет постаје обавезан до краја првог разреда.

  •  Чувари природе
  •  Народна традиција
  •  Лепо писање
  •  Рука у тесту- откривање света
  •  Шах
  (школа са ове листе изборних предмета ученицима нуди 3 предмета у складу са техничко кадровским условима рада)
  Настава ових предмета одвија се кроз један час недељно. На почетку првог разреда ученик бира један од понуђених предмета, и тај предмет постаје обавезан до краја првог разреда.
  Сваки ученик је обавезан да се определи за два изборна предмета, по један из групе А и Б (школа је дужна да понуди ученицима више изборних предмета из ГРУПЕ Б - у складу са могућностима школе од којих ученик бира један који ће изучавати те школске године и оба предмета из групе А (веронаука и грађанско васпитање) од којих ученик бира један и који је дужан да учи до краја првог разреда.
   


  Укратко о изборним предметима:

  Грађанско васпитање- подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика основне школе. Овај наставни предмет треба да пружа огућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компонентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује себе и друге.
  Верска настава - омогућава ученицима да посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају

   
  Чувари природе - упознавање и разумевање појма животне средине, интердисципли-нарног приступа у заштити са тежњом за њеним очувањем и унапређивањем за садашње и будуће генерације (у школи постоји еко-башта).
  Народна традиција - увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз непосредно упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа и народа у ужем и ширем окружењу.
  Лепо писање - развијање фине моторике, лепог рукописа и естетике код ученика.
  Рука у тесту- откривање света - упућује на непосредну активност деце при изучавању појава у природи и откривању света који их окружује. Основна идеја увођења овог изборног предмета је неговање, подстицање и развијање природне дечје радозналости и тражење одговора на питања ШТА, КАКО и ЗАШТО.
   
  Да би се организовала настава изборног предмета, потребно је да се у септембру пријави најмање 15 заинтересованих ученика 

   
  ДРАГИ БУДУЋИ ПРВАЦИ РАДУЈЕМО  СЕ  ВАШЕМ  ДОЛАСКУ !