ОШ "Бранко Радичевић"

РАСПОРЕД  ЧАСОВА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

I-1 ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1.час          
2.час          
3.час          
4.час          
5.час          

I-2 ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1.час

Српски

језик

 Математика

 Српски

језик

 Математика

 Српски

језик

2.час Математика

 Српски

језик

 Математика  Енглески језик  Математика
3.час

Свет

око нас

Музичка

култура

 Свет

око нас

 Српски

језик

 Ликовна

култура

4.час

Физичко

васпитање

 Енглески језик

 Физичко

васпитање

 Веронаука

........

Грађанско

 Физичко

васпитање

5.час Лепо писање 
Дан отворених врата
   ЧОС  

                            

 

II-1 ОДЕЉЕЊЕ-  ПРВА  СМЕНА

 

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.час

Српски

језик

Математика

Српски

језик

Математика

Српски

језик

2.час

Математика

Српски

језик

Математика

Српски

језик

Математика

3.час

Музичка

култура

Свет

око нас

Ликовна

култура

Свет

око нас

Физичко

васпитање

4.час

Физичко

васпитање

Чувари

природе

Ликовна

култура

Енглески језик

ЧОС

5.час

Допунска

настава

 

 

 

Енглески језик

Физичко

васпитање

Веронаука

........

Грађанско

Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности

 ДАН ОТВОРЕНИХ  ВРАТА:    уторак  од 1120 -1205

 

 

II-1 ОДЕЉЕЊЕ  -  ДРУГА  СМЕНА

 

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

претчас

 

 

 

 

 

Исламска веронаука

 

 

1.час

Српски

језик

Енглески језик

Српски

језик

Математика

Српски

језик

2.час

Математика

Математика

Математика

Енглески језик

Математика

3.час

Музичка

култура

Српски

језик

Чувари

природе

Српски

језик

Свет

око нас

4.час

Физичко

васпитање

Свет

око нас

Физичко

васпитање

Ликовна

култура

Физичко

васпитање

5.час

Веронаука

........

Грађанско

Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности

Допунска

настава

Ликовна

култура

ЧОС

 ДАН ОТВОРЕНИХ  ВРАТА:        четвртак  од 1210 -1300

 

 

II-2 ОДЕЉЕЊЕ-  ПРВА  СМЕНА

 

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.час

Српски

језик

Веронаука

 

Српски

језик

Математика

Српски

језик

2.час

Математика

Математика

 

Енглески језик

Српски

језик

Математика

3.час

Музичка

култура

Српски

језик

Математика

Ликовна

култура

Свет

око нас

4.час

Енглески језик

Свет

око нас

Физичко

васпитање

Ликовна

култура

Физичко

васпитање

5.час

Физичко

васпитање

Чувари

природе

Допунска

настава

 

 

Исламска веронаука

......

Грађанско

 

 

ЧОС

ДАН ОТВОРЕНИХ  ВРАТА:    понедељак  од 1005 -1120

 

 

II-2 ОДЕЉЕЊЕ  -  ДРУГА  СМЕНА

 

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

претчас

 

 

 

 

 

Енглески језик

 

 

1.час

Српски

језик

Математика

Српски

језик

Математика

Српски

језик

2.час

Математика

Енглески језик

Математика

Српски

језик

Математика

3.час

Музичка

култура

Српски

језик

Чувари

природе

Ликовна

култура

Свет

око нас

4.час

Физичко

васпитање

Свет

око нас

Физичко

васпитање

Ликовна

култура

Физичко

васпитање

5.час

Грађанско

Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности

Допунска

настава

Веронаука

 

ЧОС

ДАН ОТВОРЕНИХ  ВРАТА:        среда од  1305 -1350

                   

III-1 ОДЕЉЕЊЕ-  ПРВА  СМЕНА

 

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

претчас

 

ЧОС

 

 

 

1.час

Физичко

Природа

Математика

Српски

Физичко

2.час

Енглески

Српски

Српски

Математика

Српски

3.час

Српски

Математика

Чувари

Природа

Математика

4.час

Математика

Музичко

Физичко

Ликовно

Енглески

5.час

Грађанско

Веронаука

Допунска

Ликовно

 

 

                                                         Исламска.в.

ДАН ОТВОРЕНИХ  ВРАТА:Понедељком у термину енглеског језика

 

III-1 ОДЕЉЕЊЕ  -  ДРУГА  СМЕНА

 

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

претчас

Енглески

ЧОС

Допунска

Исламска в.

Енглески

1.час

Српски

Природа

Српски

Математика

Физичко

2.час

Математика

Српски

Математика

Српски

Српски

3.час

Физичко

Математика

Физичко

Природа

Математика

4.час

Грађанско/

Веронаука

Музичко

Чувари

Ликовно

 

5.час

 

 

Ликовно

 

 ДАН ОТВОРЕНИХ  ВРАТА:Понедељком у термину енглеског језика

 

III-2 ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1.час          
2.час          
3.час          
4.час          
5.час          

 

IV-1 ОДЕЉЕЊЕ-  ПРВА  СМЕНА

 

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.час

Физичко

васпитање

Српски

језик

Српски

језик

Српски

језик

Српски

језик

2.час

Српски

језик

Математика

Енглески

језик

Математика

Математика

3.час

Математика

Природа и друштво

Математика

Природа и друштво

Музичка

култура

4.час

Енглески

језик

Ликовна

култура

Физичко

васпитање

Рука у тесту

Физичко

васпитање

5.час

Додатна настава

Ликовна

култура

Допунска

настава

Грађанско в.

Верска н.

Одељенска

заједница

 

 

 

ДАН ОТВОРЕНИХ  ВРАТА:    Средом за време 2.часа и после часова

 

 

IV-1 ОДЕЉЕЊЕ  -  ДРУГА  СМЕНА

 

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

претчас

 

 

 

 

 

 

1.час

Физичко

васпитање

Српски

језик

Физичко

васпитање

Српски

језик

Физичко

васпитање

2.час

Српски

језик

Математика

Српски

језик

Математика

Српски

језик

3.час

Математика

Природа и друштво

Енглески

језик

Природа и друштво

Математика

4.час

Енглески

језик

Ликовна

култура

Математика

Рука у тесту

Музичка

култура

5.час

Додатна настава

Ликовна

култура

Допунска

настава

Грађанско в.

Верска н.

Одељенска

заједница

 

 

 

ДАН ОТВОРЕНИХ  ВРАТА:    Средом за време 3.часа и после часова

 

   IV-2 ОДЕЉЕЊЕ-  ПРВА  СМЕНА

 

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.час

Математика

Српски  језик

Математика

Српски  језик

Математика

2.час

Српски  језик

Физичко  васпитање

Српски  језик

Математика

Српски  језик

3.час

Физичко  васпитање

Математика

Природа и друштво

Физичко  васпитање

Ликовна

култура

4.час

Природа и друштво

Енглески

језик

Музичка

култура

Енглески

језик

Ликовна

култура

5.час

Чувари природе

Допунска

настава

Додатна

настава

ДТХСКА (п.п.)

Грађанско вас.

Православни

Катихизис

Исламска вер.

ЧОС

ДАН ОТВОРЕНИХ  ВРАТА:    УТОРАК  у  термину енглеског  језика

 

IV-2 ОДЕЉЕЊЕ  -  ДРУГА  СМЕНА

 

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.час

Математика

Српски  језик

Математика

Енглески

језик

Математика

2.час

Српски  језик

Енглески

језик

Српски  језик

Математика

Српски  језик

3.час

Природа и друштво

Математика

Природа и друштво

Српски  језик

Ликовна

култура

4.час

Чувари природе

Физичко  васпитање

Музичка

култура

Физичко  васпитање

Ликовна

култура

5.час

Физичко  васпитање

Допунска

настава

Додатна

настава

ДТХСКА (п.п.)

Грађанско вас.

Православни

Катихизис

Исламска вер.

(претчас)

ЧОС

 ДАН ОТВОРЕНИХ  ВРАТА:         УТОРАК   у  термину  енглеског  језика  или  након  5.часа