ОШ "Бранко Радичевић"

 Објашњење за:

Верска настава-Исламска Веронаука

Верска настава-Православни катихизис

V-1 ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Претчас ЧОС   Грађанско    
1.час Енглески Биологија Српски Биологија Музичко
2.час Историја Географија Енглески Српски Математика
3.час Техничко Физичко Ликовно Информатика Шпански
4.час Техничко Математика Ликовно Физичко Верска настава
5.час Математика Шпански Математика Музичко Српски
6.час Српски Српски     Физичко
7.час       Верска настава  

V-2ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Претчас ЧОС   Грађанско    
1.час Историја Техничко Шпански Географија Енглески
2.час Биологија Техничко Енглески Математика Музичко
3.час Физичко Математика Српски Српски Биологија
4.час Математика Шпански Математика Информатика Српски
5.час Српски Српски Ликовно Физичко Физичко
6.час Музичко   Ликовно Верска настава  
7.час       Верска настава  

VI-1 ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Претчас ЧОС   Верска настава    
1.час Физичко Математика Енглески Шпански Математика
2.час Математика Ликовно Српски Географија Шпански
3.час Биологија Информатика Биологија Математика Српски
4.час Географија Српски Физичко Српски Енглески
5.час Музичко Историја Историја Физика Техничко
6.час Физика     Физичко Техничко
7.час   Црт. сликање   Верска настава  

VI-2ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Претчас         ЧОС
1.час Математика Физика Математика Математика Техничко
2.час Енглески Историја Биологија Шпански Техничко
3.час Шпански Географија Енглески Историја Информатика
4.час Биологија Ликовно Српски Музичко Математика
5.час Физичко Физичко Српски Српски Физика
6.час Верска настава   Физичко Географија Српски
7.час   Црт. сликање   Верска настава  

VII-1 ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Претчас ЧОС       Домаћинство
1.час Енглески Географија Биологија Историја Биологија
2.час Географија Математика Математика Хемија Физичко
3.час Математика Ликовно Физичко Српски Математика
4.час Физика Физичко Шпански Српски Шпански
5.час Историја Српски Физика Техничко Енглески
6.час Српски Хемија Информатика Техничко Музичко
7.час Верска настава   Црт. сликање Верска настава  

VII-2ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Претчас   ЧОС Грађанско   Домаћинство
1.час Биологија Ликовно Физика Хемија Математика
2.час Физика Математика Математика Српски Биологија
3.час Енглески Историја Шпански Математика Физичко
4.час Српски Географија Историја Географија Енглески
5.час Техничко Хемија Физичко Српски Шпански
6.час Техничко Српски Информатика Музичко  
7.час Физичко   Црт. сликање Верска настава  
        Верска настава  

VIII-1 ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Претчас     Домаћинсво    
  Грађанско
1.час Математика Историја Енглески Математика Физичко
2.час Физичко Биологија Шпански Историја Физика
3.час Географија Физика Математика Шпански Музичко
4.час Српски Хемија Техничко Биологија Математика
5.час Верска настава Ликовно Техничко Географија Српски
6.час Српски Физичко Српски Хемија Енглески
7.час     ЧОС Верска настава Информатика

VIII-2ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Претчас     Грађанско   ЧОС
 
1.час Географија Хемија Физичко Српски Шпански
2.час Шпански Физика Техничко Математика Енглески
3.час Математика Биологија Техничко Биологија Верска настава
4.час Историја Српски Математика Хемија Физичко
5.час Српски Географија Енглески Физика Музичко
6.час Физичко Ликовно Историја Српски Математика
7.час     Информатика Верска настава  
Домаћинсво
Црт. сликање