ОШ "Бранко Радичевић"

 

 Објашњење за:

Верска настава-Исламска Веронаука

Верска настава-Православни катихизис

V-1 ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Претчас             ЧОС   Информатика
1.час Српски Математика Енглески Биологија Енглески
2.час Математика Српски Физичко Српски Српски
3.час Физичко Шпански Српски Физичко Математика
4.час Историја Биологија Ликовно Шпански Музичко
5.час Техничко Географија Ликовно Математика  
6.час Техничко Цртање,слик.   Музичко  
7.час       Верска настава  
Верска настава

V-2 ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Претчас          
1.час Историја Српски Физичко Српски Српски
2.час Српски Математика Шпански Биологија Математика
3.час Музичко Техничко Енглески Географија Музичко
4.час Шпански Техничко Српски Ликовно Физичко
5.час Математика Биологија Математика Ликовно Енглески
6.час Физичко Информатика ЧОС Верска настава  
Црт. сликање
7.час       Верска настава  

VI-1 ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Претчас   Информатика ЧОС    
1.час Физичко Техничко Шпански Историја Физика
2.час Историја Техничко Енглески Географија Српски
3.час Математика Ликовно Физика Биологија Шпански
4.час Српски Физичко Математика Математика Енглески
5.час Географија Српски Верска настава Музичко Математика
6.час   Биологија Српски Физичко  
7.час   Црт. сликање   Верска настава  

VI-2 ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Претчас          
1.час Математика Географија Верска настава Географија Техничко
2.час Физичко Шпански Енглески Историја Техничко
3.час Српски Математика Биологија Математика Физика
4.час Музичко Историја Физика Српски Математика
5.час Енглески Ликовно Српски Шпански Физичко
6.час ЧОС Српски Физичко   Биологија
7.час Информатика Црт. сликање   Верска настава  

VII-1 ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Претчас     Грађанско Информатика  
1.час Шпански Хемија Физика Хемија Физичко
2.час Физика Математика Српски Ликовно Математика
3.час Српски Српски Математика Математика Српски
4.час Географија Географија Физичко Техничко Шпански
5.час Биологија Историја Енглески Техничко Музичко
6.час Историја Физичко Биологија   Енглески
7.час ЧОС   Верска настава Верска настава Домаћинство

VII-2 ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Претчас ЧОС   Грађанско Информатика  
1.час Енглески Физичко Српски Техничко Математика
2.час Шпански Географија Физика Техничко Шпански
3.час Физика Хемија Математика Хемија Енглески
4.час Математика Математика Биологија Историја Биологија
5.час Српски Српски Физичко Физичко Српски
6.час Географија Историја Верска настава Ликовно Музичко
7.час Домаћинство     Верска настава  

VIII-1 ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Претчас Грађанско     ЧОС  
Верска настава
1.час Физика Историја Енглески Математика Математика
2.час Географија Српски Математика Хемија Физичко
3.час Шпански Математика Ликовно Историја Биологија
4.час Биологија Шпански Српски Музичко Физика
5.час Физичко Хемија Техничко Српски Српски
6.час Енглески Географија Техничко    
7.час   Физичко Информатика Верска настава  
Домаћинсво
Црт. сликање

VIII-2 ОДЕЉЕЊЕ

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Претчас Грађанско       ЧОС
Верска настава
1.час Географија Математика Математика Физичко Шпански
2.час Енглески Историја Српски Математика Енглески
3.час Биологија Српски Техничко Српски Математика
4.час Физика Хемија Техничко Географија Српски
5.час Историја Физичко Биологија Хемија Физика
6.час Музичко Шпански Ликовно   Физичко
7.час     Информатика Верска настава  
Домаћинсво
Црт. сликање

РАСПОРЕД ЧАСОВА ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО –ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.ГОДИНИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА

Наставник

Наставни предмет

Назив облика образовно- васпитног рада

 

Разред и одељење

 

Понедељак

 

Уторак

 

Среда

 

Четвртак

 

Петак

Његомир Т. Српски

Дод.рад

Доп.наст.

VI,VIII       6.час 6.час
Рец.сек. V-VIII     7.час    
Јокић Г. Српски

Дод.рад

Доп.наст.

V,VII Претчас Претчас      
Драм.сек. V-VIII         7.час
Липовац Т. Енглески

Дод.рад

Доп.наст.

V-VIII         Претчас
Вајс М. Енглески

Дод.рад

Доп.наст.

V-VIII     7.час   Претчас
Мијатовић А. Шпански

Дод.рад

Доп.наст.

V-VIII       6.час Претчас
Вељовић М. Историја

Дод.рад

Доп.наст.

V-VIII   Претчас   Претчас  
Николић С. Географ.

Дод.рад

Доп.наст.

V-VIII Претчас        
Томић А. Биологија

Дод.рад

Доп.наст.

VI, VII, VIII Претчас   Претчас    
Пантовић Д. Биологија

Дод.рад

Доп.наст.

V, VI       Претчас  
Тешмановић А. Ликовно

Ликовна

секција

V-VIII       7.час  
Ковачевић Д. Музичко

Музичка

секција

V-VIII         7.час
Јокић Д. Математ.

Дод.рад

Доп.наст.

VII,VIII  

Претчас

Претчас

   
Јовановић Д. Математ.

Дод.рад

Доп.наст

V,VI,

VII

Претчас Претчас 7.час    
Радић В. Физика

Дод.рад

Доп.наст

VI,VII,

VIII

    Претчас    
Јокић Р. Хемија

Дод.рад

Доп.наст

VII, VIII   Претчас   7.час  
Марјановић М. Техничко

Саобраћај.

секција

V-VIII   7.час      
Ковачевић М. Физичко

Одбојкаш.

секција

V-VIII 16:30 – 18.00       16:30 – 18.00