ОШ "Бранко Радичевић"

 

ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

ПРВИ РАЗРЕД

Радна недеља 1.

2.

ин

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Српски језик Испитивање познавања слова,  усвајања читања и разумевања прочитаног у 2., 7., 12.,  17.  и 21. недељи  
Математика    

 12.

ин

    42.  65.   94.  
Свет око нас            11.               28.          40.
                                               

ДРУГИ РАЗРЕД

Радна недеља 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Српски језик   5.     22.         46.       66.         90.      
Математика     9.   23.     38.     48.   65.       80.     95.    
Свет око нас     5.       14.       23.       28.         38. 42.  
Енглески језик   3.       11.       20.       28.         38.      

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Радна недеља 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Српски језик  

3.

ит

    21.   29.   37. 44.         66.

71.

ПЗ

    85.      
Математика  

4.

ит

      24.   32.     47.   59.       79.       98.  
Природа и друшт,во    

5.

ит

    9.       17.            

30.

   

36.

   
Енглески језик    

3.

ит

          15.       23.      

30.

         

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Радна недеља 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 22
Српски језик   3.ит             39.пз         61.д   70. пв 74 .пз           100.т
Математика  

4.

.ит

      24. кв       43пз.       60.кв  

.

78.пз 84.тз        
Природа и друштво    

3.

ит

      11.кв           24.т       31.кв          
Енглески језик                                            

 

ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.ГОДИНУ

ПРВИ РАЗРЕД

 

Радна недеља

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Српски језик

109. 136. 167.
Математика 106. 131. 165. 177.

 

Свет око нас 50. 60. 70.
Енглески језик

 

ДРУГИ РАЗРЕД

Радна  недеља 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Српски језик       119.       143.       165.         179.
Математика       120.           151.   164.       178.  
Свет оконас             56.                 71.  
Енглески језик     62.     69.                      

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Радна недеља 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Српски језик     114.   122.          

150.

п.з.

  158. 167.   174.  
Математика         126.         149.           177.  
Природа и друштво   43.       50.         60.       67.    
Енглески језик       46.         56.         64.   70.  

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Радна недеља 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Српски језик           127. пз           153. пз 157. кв    

172. кв

175. т

 
Математика       118. кв . 123 пз     141. т         162, пз   173. т  
Природа и друштво                             68.т    
Енглески језик     46.       55.         63.     69.    

 

 РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА ПО НЕДЕЉАМА -ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. годину

Римски бројеви представљају редни број недеље у месецу.

                                                                                  V-1 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
Српски I IV II   II II
Енглески IV  I I
Шпански IV  IV
Математика II III II   III III
Биологија II IV 
Историја  V
Географија III

 V-2 одељење 

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
Српски II IV II
Енглески I I IV I
Шпански IV 
Математика II II  II III 
Биологија I
Историја  V  IV
Географија III

 VI-1 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
Српски

II

II сеп.IV IV     
Енглески IV I, IV      
Шпански  V       IV  
Математика   II     II  II      
Биологија   II    III 
Историја  III    II  
Географија      
Физика V   III   

 VI-2 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
Српски II   II   IV  I  III  
Енглески   II     III      
Шпански    V         IV  
Математика   II    II   III  IV    
Биологија         II    
Историја         IV     I  
Географија          V II    
Физика         V   III   

 VII-1 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
Српски  II IV IV
Енглески III II
Шпански II  V II 
Математика I III  II  V
Биологија III III 
Историја  III
Географија IV II 
Физика III 
Хемија V IV

VII-2 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
Српски IV   IV      III III   
Енглески   IV     I,V      
Шпански     II     II     
Математика   II   II II    
Биологија         III    III  
Историја          III    
Географија           IV   III 
Физика             II
Хемија         V   IV  

 VIII-1 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
Српски III   II    I III     
Енглески      I   II      
Шпански   IV      IV      
Математика   IV    II III III   
Биологија         III     I  
Историја           II   IV  
Географија             I  
Физика           IV    
Хемија           II    

 VIII-2 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  октобар новем. децем. јан. октобар новем. децем. јан.
Српски III II  I  III
Енглески V II I
Шпански IV  V
Математика IV  IV  II III
Биологија  III
Историја  I III 
Географија I
Физика II
Хемија II

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА ПО НЕДЕЉАМА -ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. годину

Римски бројеви представљају редни број недеље у месецу.

V-1 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  фебр. март април мај јун фебр. март април мај јун
Српски   III   III      II IV    
Енглески     I         I I
Шпански       IV     III      
Математика     I   I   II II  
Биологија             III   II  
Историја                III    
Географија                  

                                                                                     V-2 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  фебр. март април мај јун фебр. март април мај јун
Српски   III   III      II IV    
Енглески     II     III  I   I
Шпански     IV     III      
Математика     I   I   II II  
Биологија             IV    
Историја                III    
Географија                  

                                                                                     VI-1 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  фебр. март април мај јун фебр. март април мај јун
Српски    I III         IV  
Енглески      II     II  II I
Шпански      IV     IV      
Математика    IV  IV   II   III  
Биологија             IV    
Историја              I    
Географија            IV   IV    
Физика             I III    I

                                                                                     VI-2 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  фебр. март април мај јун фебр. март април мај јун
Српски    I III         III  
Енглески      I     II  II
Шпански      IV     IV      
Математика    IV  IV   II   III  
Биологија               IV    
Историја             IV      
Географија               III    
Физика             I III    

                                                                                     VII-1 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  фебр. Март април мај јун фебр. март април мај јун
Српски   III   II     II  IV  
Енглески      I     IV    IV
Шпански       IV       II    
Математика   IV   III     I III  
Биологија              V  
Историја                IV    
Географија                III  
Физика             III   II  
Хемија             IV   III  

                                                                                     VII-2 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  фебр. Март април мај јун фебр. март април мај јун
Српски   III   II     II  IV  
Енглески     I          
Шпански       III      II    
Математика     II V     II III
Биологија             IV  V  
Историја                IV    
Географија                III  
Физика             III    II  
Хемија             IV   III  

                                                                                     VIII-1 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  фебр. Март април мај јун фебр. март април мај јун
Српски   III   III     II    
Енглески     III     III   III  
Шпански     IV        I    
Математика    I IV    IV IV  
Биологија             IV    
Историја                II    
Географија                I  
Физика              I    
Хемија           III  II II    

                                                                                     VIII-2 одељење

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК
  фебр. Март април мај јун фебр. март април мај јун
Српски    I I     I III    
Енглески     III       I  
Шпански     IV       III      
Математика   III   IV     IV  
Биологија             IV    
Историја                II    
Географија               I    
Физика             IV      
Хемија            II II